Retour voor garantie of service
Op deze pagina kunt u contact opnemen voor garantie, service & retouren van u aangeschafte ETI producten.
Ook wanneer deze producten zijn gekocht bij een van onze dealers.

Wij verzoeken u de informatie zo volledig mogelijk in te vullen, en waar mogelijk het aankoopbewijs mee te sturen.

Thermapen Nederland geeft 1 jaar volledige garantie (uitzondering op gebruikersfouten) en 2 jaar fabrieksgarantie. Wanneer er geen aankoopbewijs meegezonden word, gebruiken wij het serienummer om vast te stellen of het product onder garantie valt.

Pas na akkoord kunt u de producten versturen naar ons.

Afkoelperiode
U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. 

Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw eigen rekening.
Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.
Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier. Deze is te vinden in de algemene voorwaarden.

Thermapen Nederland vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Thermapen Nederland in rekening gebracht voor het geretourneerde product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Thermapen Nederland aanbiedt het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Thermapen Nederland gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Thermapen Nederland de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Klachten
Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling klantcontact door te geven.

Dit kan per onderstaand formulier, e-mail, regulier post en/of telefonisch. Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar Thermapen Nederland bij is  aangesloten.  Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

Zie contactpagina voor onze contactgegevens